دسترسی سریع
تقویم آموزشی
برنامه هفتگی
برنامه امتحانات

دانشکده های دندانپزشکی

دانشکده دندان پزشکی تهران
Tehran Dental Faculty
تأسيس: ۱۳۱۶ مؤسس: دکتر محسن سياح
آدرس: انتهای اميرآباد شمالی


دانشکده دندان پزشکی مشهد
Mashad Dental Faculty

تأسيس: ١٣٤٤ مؤسسين: دکتر حسين سامی راد - دکتر امير اسماعيل سندوزی - دکتر بدری تيمورتاش
آدرس: مشهد, ميدان پارک ملت, ابتدای بلوار وکيل آباد


دانشکده دندان پزشکی شهيد بهشتی - ملی سابق
Shahidbeheshti (Melli) Dental Faculty
تأسيس: ۱۳۴۴ مؤسس: دکتر حسين نواب
آدرس: تهران, اوين


 دانشکده دندان پزشکی شيراز
Shiraz Dental Faculty
تأسيس: ١٣٤۸ مؤسس: دکتر بهرام جاويد
آدرس: شيراز, قم آباد


 دانشکده دندان پزشکی اصفهان
Isfahan Dental Faculty
تأسيس: ١٣٥٣ مؤسس: دکتر عزت الله خامسی
آدرس: اصفهان, خيابان هزار جريب


دانشکده دندان پزشکی تبريز
Tabriz Dental Faculty
تأسيس: ۱۳۷۴ مؤسس: دکتر نادر زهتاب فرد
آدرس: تبريز, خ گلگشت


 دانشکده دندان پزشکی آزاد تهران
Azad Tehran Dental Faculty
تأسيس: ۱۳۶۵ مؤسس: دکتر هوشنگ فاضل
آدرس: تهران, خيابان پاسداراندانشکده دندان پزشکی کرمان
Kerman Dental Faculty
تأسيس: ۱۳۶۶ مؤسس: دکتر عليرضا فتحيه
آدرس: کرمان, انتهای خيابان شفا


 دانشکده دندان پزشکی همدان
Hamadan Dental Faculty
تأسيس: ۱۳۶۶ مؤسس: دکتر نيلفروشان
آدرس: همدان, مقابل لونا پارک


 
دانشکده دندان پزشکی شاهد تهران
Shahedtehran Dental Faculty
تأسيس: ۱۳۷۰ مؤسس: دکتر محسن شيرازی
آدرس: تهران, بلوارکشاورز


دانشکده دندان پزشکی قزوين
Qazvin Dental Faculty
تأسيس: ۱۳۷۰ مؤسس: دکتر پرويز پديسار
آدرس: قزوين, بلوار شهيد باهنر


دانشکده دندان پزشکی يزد
Yazd Dental Faculty
تأسيس: ١٣۷۲ مؤسس: دکتر احمد حائريان
آدرس: يزد, خ امام خمينی


 دانشکده دندان پزشکی بابل
Babol Dental Faculty
تأسيس: ١٣۷۲ مؤسس: دکتر
آدرس: بابل, نبش فرمانداری


 دانشکده دندان پزشکی آزاد خوراسگان
Azad Khorasgan Dental Faculty
تأسيس: ١٣۷۲ مؤسس: دکتر احمدعلی فروغی ابری
آدرس: اصفهان, خيابان جی,ارغوانيهدانشکده دندان پزشکی رفسنجان
Rafsanjan Dental Faculty
تأسيس: ١٣۷۲ مؤسس: دکتر
آدرس: رفسنجان, مفتح غربی


دانشکده دندان پزشکی زاهدان
Zahedan Dental Faculty
تأسيس: ۱۳۷۳ مؤسس: دکتر
آدرس: زاهدان, کوی تيراندازی


دانشکده دندان پزشکی اهواز
Ahvaz Dental Faculty
تأسيس: ۱۳۷۶ مؤسس: دکتر محمود جهانگير نژاد
آدرس: اهواز, کوی گلستان


دانشکده دندان پزشکی رشت
Rasht Dental Faculty
تأسيس: ١٣۷٥ مؤسس: دکتر
آدرس: رشت, خ امام خمينی


دانشکده دندان پزشکی کرمانشاه
Kermanshah Dental Faculty
تأسيس: ١٣۸۶ مؤسس: دکتر اکبر فاضل
آدرس: کرمانشاه, خ دکتر شريعتی, بالاتر از خيابان شورا


دانشکده دندان پزشکی بندرعباس
Bandarabas Dental Faculty
تأسيس: ١٣۸۶ مؤسس: دکتر اکبر فاضل
آدرس: بندرعباس


دانشکده دندان پزشکی بين المللی پرديس کيش
Kish Dental Faculty
تأسيس: ١٣۸۶ مؤسس: دکتر اکبر فاضل
آدرس: تهران, مرکز بهداشت آيت در خانی آباد نو, خيابان ماهان


دانشکده دندان پزشکی زنجان
Zanjan Dental Faculty
تأسيس: ۱۳۸۸ مؤسس: دکتر اکبر فاضل
آدرس: زنجان, خيابان صفا


دانشکده دندان پزشکی ساری
Sari Dental Faculty
تأسيس: ۱۳۸۸ مؤسس: دکتر فرهودی، دکتر بهرامی
آدرس: ساری, مجتمع دانشگاهی پيامبر اعظم


 دانشکده دندان پزشکی یاسوج
Yasouj Dental Faculty
تأسيس1391

مؤسس: دکتر اکبر فاضل ،دکتر حسام الدین نبوی زاده، دکتر هیبت اله صادقی

 آدرس: یاسوج, مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی

اطلاعات تماس دانشکده


کلینیک ویژه : یاسوج-بلوار مطهری- بعد از سازمان انتقال خون     تلفن:07433228293   -   07433228274 الی 5

صفحه الکترنیکی: www.dentistry.yums.ac.ir