دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٨

مسول واحدخدمات:علی حسین براتی

مدرک تحصیلی:کارشناس حسابداری


تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.