دوشنبه ١٨ آذر ١٣٩٨
تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.