پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨

مسئول فنی داروخانه:دکتر معین اسکافی

مدرک :دکترای داروسازی

شماره تماس:09380898687


نام :کیان مهر دهاز

مدرک:کارشناسی پرستاری

تلفن:09171494569

ایمیل:

تمامی حقوق برای بیمارستان امام خمینی دهدشت محفوظ می باشد.